Bakalavriat

 1. Веб технологии (кафедра - Информационных технологий и программирования кафедра, 2 курс)
 2. Информационные системы и Базы данных (кафедра - Информатика, 2 курс)
 3. Информационная безопасность (кафедра - Информатика, 3 курс)
 4. İnformasiya texnologiyaları (kafedra-İnformasiya texnologiyaları və programlaşdırma, 2 kurs, inglis)
 5. Veb- texnologiyalari (kafedra-İnformasiya texnologiyaları və programlaşdırma, 2 kurs, inglis)
 6. Veb saytların yaradılması (kafedra-İnformasiya texnologiyaları və programlaşdırma, 3 kurs, inglis)
 7. Kompüterin aparat və proqram təminatı (kafedra-İnformatika, 1 kurs, azerbaycan)
 8. Kompüter qrafikası (kafedra-İnformatika, 1 kurs və 2 kurs, azerbaycan)
 9. İnformasiyanın təhlükəsizliyi (kafedra-İnformatika, 3 kurs, azerbaycan)
 10. İnformatikanın tədrisi üsulları (kafedra-İnformatika, 3 kurs, azerbaycan)
 11. Müasir İKT. İnformasiya təhlükəsizliyi (kafedra-İnformatika, 2 kurs, azerbaycan)
 12. Kompüterin aparat və proqram təminatı (kafedra-İnformatika, 1 kurs, rus)
 13. Əməliyyatlar  tədqiqi və Oyunlar nəzəriyyəsi (kafedra-Əməliyyatlar  tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi, 3 kurs, rus)
 14. Əməliyyatlar  tədqiqi və Oyunlar nəzəriyyəsi (kafedra-Əməliyyatlar  tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi, 3 kurs, az)
 15. Ədədi üsullar-1 (kafedra - Tətbiqi analizin riyazi üsulları, 3 kurs, az)
 16. Ədədi üsullar-1 (kafedra - Tətbiqi analizin riyazi üsulları, 3 kurs, rus)
 17. Ədədi üsullar-1 (kafedra - Tətbiqi analizin riyazi üsulları, 3 kurs, az)
 18. Cəbr (kafedra - Tətbiqi analizin riyazi üsulları, 1 kurs, az)
 19. Cəbr (kafedra - Tətbiqi analizin riyazi üsulları, 1 kurs, rus)
 20. Riyazi analizin əlavə fəsilləri (kafedra - Tətbiqi analizin riyazi üsulları, 2 kurs, az)
 21. Riyazi analizin əlavə fəsilləri (kafedra - Tətbiqi analizin riyazi üsulları, 2 kurs, rus)
 22. Əməliyyatlar  tədqiqi və Oyunlar nəzəriyyəsi kafedra - Əməliyyatlar  tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi, 3 kurs, az)
 23. Diskret riyaziyyatriyyəsi (kafedra - Riyazi kibernetika, 1 kurs, ing)
 24. Diskret riyaziyyat (kafedra - Riyazi kibernetika, 1 kurs, az)
 25. Diskret sistemlər (kafedra - Riyazi kibernetika, 3 kurs, az)
 26. Diskret riyaziyyat (kafedra - Riyazi kibernetika, 1 kurs, rus)
 27. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika (kafedra - Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi, 3 kurs, az)

 

Əlaqə
33, Academician Zahid Khalilov st., AZ 1148, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 538 25 18 trk@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət