30 mart ilkin müzakirə

30 mart 2021-ci il tarixində, saat 12-00-da Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin «Riyazi fizika tənlikləri»,  «Tətbiqi riyaziyyat» və «Tətbiqi analizin riyazi üsulları» kafedralarının genişləndirilmiş iclasında «Riyazi fizika tənlikləri»  kafedrasının  dosenti  Zakir Fərman  oğlu Xankişiyevin «Xüsusi törəməli  diferensial  tənliklər  üçün  bəzi  məsələlərin  ədədi üsullarla həlli (Решение  численными методами  некоторых задач для дифференциальных уравнений в частных производных)» mövzusunda riyaziyyat üzrə elmlər doktoru (ixtisas: 1211.01 – Diferensial tənliklər) elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir (BDU-nun yeni korpusu, II mərtəbə, aud. 204).

QEYD. İclas «Xüsusi karantin rejimi  dövründə  dissertasiya  şuralarında müdafiə- lərin  təşkili  və  keçirilməsinə dair TƏLƏBLƏR»ə uyğun şəkildə təşkil ediləcəkdir.

Əlaqə
33, Academician Zahid Khalilov st., AZ 1148, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 538 25 18 trk@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət