Aytəkin Telman qızı Əfəndiyeva

Aytəkin Telman qızı Əfəndiyeva

Aytəkin Telman qızı Əfəndiyeva

Elmi işlər üzrə dekan müavini

Tel.: (+99412) 510 56 31

Email: aytakinafandiyeva@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1970-ci il aprelin 29-da Lənkəpanda anadan olub.
1977-1987-ci illərdə 1 saylı Lənkəran şəhər orta məkətəbində oxuyub.
1987-1992-ci illərdə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil alıb.
1994-cü ildən BDU-da Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrasinda çalışır.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
Ali təhsilli, 1992-ci illərdəTətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU 
İqtisad elmləri namizədi, 2007, «Qeyri-xəttii qtisadi-ekoloji modelin dinamik  xüsusiyyətləri»
Dosent, 2014
BDU-nun rektorunun 3/730 saylı 05.07.2018-ci il tarixli əmrinə əsasən  5302.01 – “Ekonometriya, iqtisadi statistika” ixtisası  üzrə dövlət büdcəsi hesabına elmlər doktoru proqramı üzrə qiyabi  doktorantı təsdiq edilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1992 - 1993 - cü illərdə 7 saylı Lənkəran şəhər orta məkətəbində riyaziyyat, informatika müəllimi, 
1993-2007, baş laborant, Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU,
2007-2010, müəllim, Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU,
2011-2013, baş müəllim, Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU,
2013-H/h dosent, Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU,
2009-2019- cu ilədək BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən FD.02.016 Dissertasiya Şurasının üzvü,
2020-H/h illərdəTətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, Elmi işlər üzrə dekan müavini.
Apardığı dərslər:Diskret optimallaşdırma, Optimallaşdırma üsulları, Riyazi proqramlaşdırma və riyazi-iqtisadi təhlil, İqtisadi təhlilin proqram təminatı, Optimal iqtisadi artim nəzəriyyəsi. 89 elmi məqalənin və 2 kitabın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Ekoloji proseslərin dayanıqli iqtisadi inkişafa təsirinin modelləşdirilməsi, iqtisadi-ekoloji sistemlərin modelləşdirilməsi, sinergetik iqtisadiyyat.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1999, Müstəqil Azərbaycan gəncliyi və yeni informasiya texnologiyaları. Bakı
2000, Bakı Dövlət Universiteti 80. Bakı.
2001, Fifth International Conference of the International Society for Ecological Economics (ISEE) Russian Chapter.Ecological Economic Management and Planning in Regional and Urban Systems.Institute of Control Sciences, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
September 26-29,
2002, Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi.IV Beynəlxalq konfransının materialları.Sumqayıt.
2003, QloballaşdırmaprosesindəQafqazvəOrtaAsiya.Beynəlxalqkonfransınmaterialları.Bakı.
2009, Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyatın tətbiqi problemləri» elmi konfransı Bakı,
2010, International Conference Applied Mathematics-7, Baia Mare, September 1-4
2010,  Müasir elmin aktual problemləri. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 87-ci   ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfrans. Lənkəran
2015, II Международной научной конференции«Достижения и проблемы современной науки», г. Санкт-Петербург.
2015, IIIМеждународной научной конференции«Наука в современном мире», г. Киев.
2017, IMCOFE’17: International Multidiscciplinary Congress of Eurasia, Ispane, Barcelona.
2017, İMESET’17 (Baku - July 12-14, Bitlis - October 27-29),
2018, IMCOFE’18 (International Multidiscciplinary Congress of Eurasia, Rome- September 03-05) Beynəlxalq konfransların təşkilat komitəsinin üzvü,
2019, IMCOFE’19 (International Multidiscciplinary Congress of Eurasia, Prague, ​​ August 06 -08, 2019) Beynəlxalq konfransların təşkilat komitəsinin üzvü,
2019,  İBAD-2019 (İnternational Scientific Research Congress, Uppsala, Sweden-April 25-26) Beynəlxalq konfransların təşkilat komitəsinin üzvü,
2019, Erasmus+KA2 programının   MAGUS (Developing Master programmes in Mobile Applications and Game Design at partner universities) layihəsində iştirak,
2020, International Congress on new trends in Science, Engineering and technology. IMCOFE’20 (International Multidiscciplinary Congress of Eurasia, St.Peterburg (Russia), 07-09 July, 2020),
2020, İBAD-2020 (İnternational Scientific Research Congress, İstanbul, (Turkey),
2021, XXXVII международной научно-практической конференции «Advances in Science and Technology», Москва:15 iyun 2021, стр.116 -118, ISBN 978-5-6046083-9-5.
2021, The XІX International Science Conference «Development of scientific and practical approaches in the era of globalization», June 21 – 23, Boston, USA, pp.121-123, ISBN – 978-9-40362-439-6.

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Əlaqə
33, Academician Zahid Khalilov st., AZ 1148, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 538 25 18 trk@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət