Elmi seminarlar

FD 2.17 Dissertasiya  Şurasının nəzdindəki Elmi Seminar

1211.01 - Diferensial tənliklər ixtisası üzrə elmi seminar üzvlərinin

Soyadı, adı, atasının adı, seminarda vəzifəsi

Elmi dərəcəsi, ixtisasının şifri və adı

 Elmi adı

İş yeri, vəzifəsi

1.

Şərifov Yaqub Əmiyar oğlu (sədr)

1211.01

riyaziyyat elmləri doktoru, professor

BDU, Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrası, professor

2.

Yaqubov Məmməd Haqverdi oğlu (sədr müavini)

1211.01

fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

BDU, İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrası, professor

3.

Əhmədov Hikmət İnşallah oğlu (elmi katib)

1211.01

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

BDU, Riyazi fizika tənlikləri kafedrasi, dosent

4.

Bağırov Şirmayıl Həsən oğlu

1211.01

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

BDU, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrasi, dosent

5.

Əhmədov Ramiz Həşim oğlu

1211.01

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

BDU, Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrası, dosent

6.

İsmayılov Arif İbad oğlu 

1211.01

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

BDU, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrasi, dosent

7.

Məmmədova Nəzakət Qəzənfər qızı

1211.01

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

BDU, Riyazi fizika tənlikləri kafedrasi, dosent

 

FD 2.17 Dissertasiya  Şurasının nəzdindəki Elmi Seminar

2002.01 – Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası ixtisası üzrə elmi seminar üzvlərinin 

Soyadı, adı, atasının adı, seminarda vəzifəsi

Elmi dərəcəsi, ixtisasının şifri və adı

 Elmi adı

İş yeri, vəzifəsi

1.

Əhmədov Natiq Qarakişi oğlu  (sədr)

riyaziyyat elmləri doktoru, 2002.01- Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

professor

ADİU, Riyaziyyat və statistika kafedrası, kafedra müdiri

2.

Lətifov Fuad Seyfəddin oğlu   (sədr müavini)

fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, 2002.01-Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

professor

AMİU, Ali riyaziyyat  kafedrası, kafedra müdiri 

3.

Əliyev Alı Bakir oğlu  (elmi katib)

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, 2002.01- Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

dosent

BDU, Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası, dosent

4.

Abbasov Eldar Mehdi oğlu

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, 2002.01-Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası 

yoxdur

AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Maye ve qaz şöbəsi, aparıcı elmi işçi

5.

Məmmədov Şakir Əhməd oğlu

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, 2002.01- Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

dosent

AMİU, Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası kafedrası, dosent

6.

Piriyev Sahib Aydın oğlu

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, 2002.01- Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

yoxdur

ATU, Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt kafedrası,  müəllim

7.

Salmanova Gülnar Musa qızı

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, 2002.01- Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

yoxdur

BDU, Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası, baş müəllim

Əlaqə
33, Academician Zahid Khalilov st., AZ 1148, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 538 25 18 trk@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət