FD 2.17 Dissertasiya Şurası

FD 2.17 Dissertasiya Şurasının tərkibi

Sıra №-si

Soyadı, adı, atasının adı, şurada vəzifəsi

Şurada təmsil olunduğu elm sahəsi, ixtisasın şifri və adı

1.

Məhəmməd Fərman oğlu Mehdiyev (sədr)

f.r.e.d., prof. 2002.01-def.ol. bərk cisim mex.

2.

İbrahim Mayıl oğlu Nəbiyev (sədr müavini)

f.r.e.d., prof. 1211.01 – diferen. tənliklər

3.

Laura Faiq qızı Fətullayeva (elmi katib)

m.e.d., dos. 2002.01- def.ol. bərk cisim mex.

4.

Cəfər Həsənağa oğlu Ağalarov

f.r.e.d., prof. 2002.01- def.ol. bərk cisim mex.

5.

Feyruz Misir oğlu Həsənov

f.r.e.n., dos. 1211.01 – diferen. tənliklər

6.

Xalid Binnət oğlu Məmmədov

f.r.e.n., dos. 2002.01- def.ol. bərk cisim mex.

7.

Natiq Qarakişi oğlu Əhmədov

r.e.d., prof. 2002.01- def.ol. bərk cisim mex.

8.

Nihan Əlipənah oğlu Əliyev

r.e.d., prof. 1211.01 – diferen. tənliklər

9.

Polad Məhəmməd oğlu Sadıkov

r.f.d., dos. 2002.01- def.ol. bərk cisim mex.

10.

Rafiq Qələndər oğlu Tağıyev

r.e.d., prof. 1211.01 – diferen. tənliklər

11.

Yaqub Əmiyar oğlu Şərifov

r.e.d., prof. 1211.01 – diferen. tənliklər

12.

Yaşar Topuş oğlu Mehrəliyev

r.e.d., dos. 1211.01 – diferen. tənliklər

13.

Yusif Məmmədəli oğlu Sevdimalıyev

f.r.e.n., dos. 2002.01- def.ol. bərk cisim mex.

14.

Zakir Fərman oğlu Xankişiyev

f.r.e.n., dos. 1211.01 – diferen. tənliklər

Əlaqə
33, Academician Zahid Khalilov st., AZ 1148, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 538 25 18 trk@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət