KAFEDRALAR

1. Tətbiqi riyaziyyat kafedrası
2. Riyazi fizika tənlikləri kafedrası
3. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrası
4. Riyazi kibernetika kafedrası
5. Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrası
6. Əməliyyatlar tədqiqi və Ehtimal nəzəriyyəsi kafedrası
7. Iqtisadi Kibernetika kafedrasi
8. Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrası
9. İnformatika kafedrası

Əlaqə
33, Academician Zahid Khalilov st., AZ 1148, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 538 25 18 trk@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət