KAFEDRALAR

RİYAZİ FİZİKA TƏNLİKLƏRİ

RİYAZİ FİZİKA TƏNLİKLƏRİ

1961-cu ildə yaradılmışdır

TƏTBİQİ RİYAZİYYAT

TƏTBİQİ RİYAZİYYAT

1972-cu ildə yaradılmışdır

OPTİMALLAŞDIRMA VƏ İDARƏETMƏ

OPTİMALLAŞDIRMA VƏ İDARƏETMƏ

1980-cu ildə yaradılmışdır

RİYAZİ KİBERNETİKA

RİYAZİ KİBERNETİKA

1988-cu ildə yaradılmışdır

IQTİSADİ KİBERNETİKA

IQTİSADİ KİBERNETİKA

1996-cu ildə yaradılmışdır

TƏTBİQİ ANALİZİN RİYAZİ ÜSULLARI

TƏTBİQİ ANALİZİN RİYAZİ ÜSULLARI

2002-cu ildə yaradılmışdır

İNFORMATİKA KAFEDRASI

İNFORMATİKA KAFEDRASI

2000-cu ildə yaradılmışdır

Əlaqə
33, Academician Zahid Khalilov st., AZ 1148, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 538 25 18 trk@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət