Magistratura

  1. Çoxprosessorlu hesablama sistemləri (kafedra-İnformatika, 1 kurs, azerbaycan)
  2. Innovation and Entrepreneurship (kafedra-İnformasiya texnologiyaları və programlaşdırma, 1 kurs, inglis)
  3. Təsadüfi kəmiyyətlərin cəmi üçün limit teoremləri (kafedra - Əməliyyatlar  tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi, 1 kurs, az)
  4. Hesablama alqoritminin qurulması və analizi   (kafedra - Riyazi kibernetika, 1 kurs, az)
  5. Diskret proqramlaşdırma  məsələləri  və  Laqranj funksiyası   (kafedra - Riyazi kibernetika, 1 kurs, az)
  6. Münaqişələr nəzəriyyəsi (kafedra - Riyazi kibernetika, 1 kurs, az) 
  7. Diskret riyaziyyat (kafedra - Riyazi kibernetika, 1 kurs, az)
  8. Kodlaşdırma nəzəriyyəsi (kafedra - Riyazi kibernetika, 2,3 kurs, az)
  9. Riyazi məntiq problemləri  (kafedra - Riyazi kibernetika, 1 kurs, az)
  10. Kompüter statistikası (kafedra - Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi,1 kurs, az)
Əlaqə
33, Academician Zahid Khalilov st., AZ 1148, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 538 25 18 trk@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət