Qasımov Mirabbas Göycə oğlu

Qasımov Mirabbas Göycə oğlu

Qasımov Mirabbas Göycə oğlu

(1939-2008) "Tətbiqi riyaziyyat" kafedrasının müdiri olmuşdur

1956-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1958-ci ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin (MDU) Mexanika-riyaziyyat fakültəsinə köçürülmüşdür. 1961-ci ildə MDU-nun aspiranturasında saxlanmış, MDU-nun ixtisaslaşmış Elmi Şurasında 1964-cü ildə namizədlik, 1967-ci ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

M.G.Qasımov 1964-1965-ci illərdə Moskva Fizika-texniki İnstitutunun assistenti, 1965-1968-ci illərdə F.E.Dzerjinski adına Hərbi-Mühəndislik Akademiyasının riyaziyyat kafedrasında baş müəllim vəzifələrində işləmişdir. 1968-1972-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Riyazi analiz kafedrasının professoru vəzifəsində çalışmışdır. 1972-ci ildən ömrünün sonunadək o, Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının müdiri olmuşdur. 1970-1976-cı illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Xüsusi törəməli diferensial tənliklər şöbəsinə rəhbərlik etmişdir.

1980-ci ildə M.G.Qasımov Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 1989-cu ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.

M.G.Qasımov 1990-1992-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, müxtəlif illərdə Mexanika-riyaziyyat və Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültələrinin dekanı və Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin birinci müavini vəzifələrində işləmişdir. O, 1990-1995-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı olmuşdur.

M.G.Qasımov riyaziyyatçıların üç Beynəlxalq konqresində (Moskva – 1966, Nitsa – 1970, Vankuver – 1974) iştirak etmişdir. 1977-ci ildə Varşavada S.Banax adına Beynəlxalq riyaziyyat mərkəzinin dəvəti ilə orada bir sıra silsilə elmi məruzələr etmişdir. O, 100-ə yaxın elmi işin müəllifidir və onların böyük hissəsi keçmiş SSRİ-nin nüfuzlu mərkəzi jurnallarında çap olunmuşdur.

M.G.Qasımov Moskva Riyaziyyat Cəmiyyətinin üzvü, Egey-İzmir və Səlcuq-Konya Universitetlərinin fəxri doktoru olmuşdur. O, elmdə göstərdiyi görkəmli xidmətlərə görə SSRİ Kosmonavtika Federasiyası tərəfindən akademik M.V.Keldış adına qızıl medala layiq görülmüşdür.

Əlaqə
33, Academician Zahid Khalilov st., AZ 1148, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 538 25 18 trk@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət