Kafedralar

Tətbiqi riyaziyyat kafedrası
Riyazi fizika tənlikləri kafedrası
İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrası
Riyazi kibernetika kafedrası
Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrası
Əməliyyatlar tədqiqi və Ehtimal nəzəriyyəsi kafedrası
Iqtisadi Kibernetika (Riyazi Iqtisadiyyat və Iqtisadi-Ekoloji Sistemlərin Modelləsdirilməsi) kafedrasi
Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrası
İnformatika kafedrası

Əlaqə
33, Academician Zahid Khalilov st., AZ 1148, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 538 25 18 trk@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət